Dostawa

Dostawa

1. Dostawa Produktów jest możliwa wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sprzedawca podaje informację o przewidywanym terminie dostawy przy opisie Produktu.

3. Sprzedawca realizuje dostawę Produktów objętych umową sprzedaży za pośrednictwem podmiotu, z którym współpracuje w zakresie dostaw.

4. Klient na etapie składania Zamówienia wybiera następującą formę dostawy:

  1. Kurier InPost,
  2. Kurier InPost (za pobraniem),
  3. dostawa do urządzenia „Paczkomat InPost”.

5. Na termin dostawy składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy przez podmiot, z którym Sprzedawca współpracuje w zakresie dostaw:

  1. Produkty kompletowane są niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem przez Sprzedawcę zapłaty za Produkty, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
  2. dostawa Produktów przez podmiot, z którym Sprzedawca współpracuje w zakresie dostaw następuje w terminie zadeklarowanym przez ten podmiot, tj. do 2 dni roboczych od momentu przekazania przesyłki przez Sprzedawcę, przy czym dostawa następuje wyłącznie w dni robocze, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt.

6. Dostawa jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszt dostawy jest określony w trakcie składania Zamówienia oraz w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania umową.