Technologia liposomalna Dwatro®Lip

Zacznijmy
od podstaw

Witamy na naszej stronie, gdzie odkryjesz fascynujący świat suplementów diety, opakowanych w innowacyjną technologię liposomalną Dwatro®Lip.

Bez względu na to, czy mówimy o substancji leczniczej (w lekach) czy odżywczej (w suplementach diety), każda z nich musi mieć nadaną postać farmaceutyczną, aby mogła być podana do organizmu odpowiednią drogą np. doustną, pozajelitową czy do oka.

Postacią farmaceutyczną, czyli nośnikiem danej substancji jest np. tabletka, kapsułka, syrop, krople do oczu, emulsja submikronowa oraz liposomy. Technologia liposomalna jest postępem w dziedzinie dostarczania składników odżywczych do organizmu, umożliwiającym skuteczniejszą absorpcję, czyli wchłanianie i wykorzystanie substancji odżywczych.

Co to są
liposomy?

Liposomy to pęcherzyki o różnych rozmiarach od 50 nm - 50 µm, zbudowane z jednej lub kilku koncentrycznie ułożonych, podwójnych warstw fosfolipidowych z rdzeniem zawierającym mikrokropelkę wody.

Na czym polega fenomen liposomów i technologii liposomalnej?

Wyjątkowość liposomów polega na ich zdolności do transportowania zarówno substancji rozpuszczalnych w wodzie, jak i w tłuszczach. To doskonały nośnik dla substancji hydrofilowych, które lubią wodę, jak i substancji lipofilowych, które jej nie lubią1.

Liposomy, w odróżnieniu od innych postaci takich jak tabletki czy kapsułki, zbudowane są z fosfolipidów, czyli takich samych składników jakie budują komórki ludzkiego organizmu, co oznacza, że liposomy są biozgodne z naszym organizmem, czyli są bezpieczne.

Liposomy, dzięki swojej unikalnej strukturze, mogą przekraczać bariery biologiczne, które zazwyczaj ograniczają dostępność dostarczanych substancji odżywczych, co znacznie poprawia efektywność suplementów diety.

Korzyści z zastosowania technologii liposomalnej w suplementach diety.

Liposomy są zbudowane z tych samych składników (fosfolipidów), co komórki ludzkiego organizmu, czyli są biozgodne.

Oznacza to, że dzięki liposomom możemy znacznie skuteczniej (większa jest biodostępność) dostarczyć substancje do komórek naszego organizmu niż z innych postaci takich jak tabletki czy kapsułki.

W przypadku drogi doustnej bardzo ważne jest, aby liposomy nie były tak małe, jak w przypadku drogi pozajelitowej, ponieważ ulegną degradacji w przewodzie pokarmowym, zanim dotrą do właściwego miejsca działania4.

Liposomy podawane doustnie mogą być nawet wielowarstwowe, aby zewnętrzna warstwa liposomu mogła zostać nadtrawiona w przewodzie pokarmowymi w ten sposób ochroniła przed degradacją transportowaną substancję i bezpiecznie dostarczyła do miejsca

wchłaniania, czyli do jelit 5.Prawidłowo zaprojektowane liposomy chronią transportowane substancje przed rozkładem w przewodzie pokarmowym, dzięki czemu znacznie skuteczniej dostarczają składniki do komórek organizmu.

Właściwa budowa liposomu zapewnia znacznie większą wchłanialność transportowanych substancji, w wyniku czego znacznie więcej składników dociera do miejsca działania.

W literaturze podaje się, że witamina C podawana w postaci tabletek ulega wchłanianiu w ok. 45%, natomiast w postaci liposomalnej dwukrotnie więcej, to oznacza, że z tabletki zawierającej 1000 mg witaminy C do naszych komórek dociera ok. 450 mg, natomiast z postaci liposomalnej aż ok. 900 mg6.

Liposomy nie tylko chronią transportowaną substancję przed rozkładem w przewodzie pokarmowym, ale także chronią przewód pokarmowy przed drażniącym działaniem niektórych substancji.

Liposomy podane drogą doustną przechodząc przez przewód pokarmowy, częściowo ulegają adsorpcji w przewodzie pokarmowym jednocześnie wbudowując się w jego komórki, co jest dodatkową zaletą stosowania produktów w technologii liposomalnej.

Liposomy dostarczają substancje bezpośrednio do konkretnych miejsc w organizmie

Liposomy zapewniają ochronę transportowanych substancji przed degradacją w trakcie przemian metabolicznych w organizmie. To oznacza, że mniej wartościowych substancji odżywczych jest ulega rozkładowi, a więcej dociera do miejsc docelowych.

Dzięki swojej biokompatybilności i podobieństwie do naturalnych komórek, liposomy potrafią przekroczyć bariery biologiczne i dostarczyć substancje odżywcze bezpośrednio do miejsc, gdzie są najbardziej potrzebne2.

Ta unikalna właściwość liposomów pozwala na znaczne zwiększenie efektywności dostarczanych substancji odżywczych.

W tym miejscu nasuwa się pytanie: dlaczego nie wszystkie substancje są produkowane i podawane w postaci liposomów?

Otóż technologia wytwarzania liposomów jest znacznie bardziej skomplikowana, kosztowna, czasochłonna i energochłonna niż tabletek czy kapsułek.

Dodatkowym problemem jest kontrolowanie odpowiedniej wielkości liposomów w zależności od drogi podania, co oznacza, że w przypadku podania pozajelitowego musimy tak je wytworzyć, by miały wielkość poniżej 1 µm, aby nie doszło do embolii naczyń krwionośnych.

Natomiast w przypadku podania doustnego liposomy powinny być większe, a nawet wielokrotne, by zewnętrzna otoczka mogła zostać nadtrawiona w przewodzie pokarmowym i bezpiecznie transportować substancje odżywcze do miejsca działania.

Nasza technologia liposomalna Dwatro®Lip reprezentuje przyszłość w dostarczaniu składników odżywczych. Wykorzystując najnowsze badania naukowe, nasze produkty zapewniają zwiększoną biodostępność i efektywność. Dzięki temu substancje odżywcze są transportowane przez organizm w sposób efektywniejszy, co przekłada się na ich lepsze wykorzystanie i skuteczniejsze działanie 3.

Literatura

(1) Kanásová M and Nesměrák K. Systematic review of liposomes’ characterization methods. Monatshefte fur Chemie (2017) 148: 1581–1593.

(2) Verma NK and Roshan A. Liposomes: A Targeted Drug Delivery System- A Review. Acta Medica Sci. (2015) 2: 65–70.

(3) Tiwari R, Ansari VA, Singh S, Khalid M, and Akhtar J. Liposomes: the novel approach in cosmaceuticals. World J. Pharm. Pharm. Sci. (2015) 4: 1616–1640.

(4) He H, Lu Y, Qi J, Zhu Q, Chen Z, and Wu W. Adapting liposomes for oral drug delivery. Acta Pharm. Sin. B (2018) 9: 36–48.

(5) Alavi M, Karimi N, and Safaei M. Application of various types of liposomes in drug delivery systems. Adv. Pharm. Bull. (2017) 7: 3–9.

(6) Łukawski M, Dałek P, Borowik T, Foryś A, Langner M, Witkiewicz W, et al. New oral liposomal vitamin C formulation: properties and bioavailability. J. Liposome Res. (2020) 30: 227–234.